Privacy

Privacyverklaring

Het adres van onze website is: https://www.diamondcoachinghr.be.

Diamond Coaching & HR kan persoonsgegevens van jou verwerken, omdat je gebruik maakt van de diensten van Diamond Coaching & HR en/of omdat je deze persoonsgegevens, bij het invullen van het contactformulier op de website van Diamond Coaching & HR hebt achtergelaten. Volgende gegevens kunnen verwerkt worden: voornaam, familienaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres.

Diamond Coaching & HR verwerkt deze persoonsgegevens om contact met je op te nemen via telefoon, e-mail of post, naar aanleiding van je vraag of bericht.
Daarnaast kan Diamond Coaching & HR je persoonsgegevens ook gebruiken in het kader van de uitvoering van een overeenkomst (coaching of HR ondersteuning) met jou.
Diamond Coaching & HR houdt je persoonsgegevens niet langer bij dan nodig om het doel te realiseren waarvoor je gegevens werden verzameld. Als er geen overeenkomst (coaching of HR ondersteuning) wordt gesloten, worden je gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

Diamond Coaching & HR verstrekt je persoonsgegevens enkel aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan naar kim@diamondcoachinghr.be gestuurd worden en hierop zal zo snel mogelijk (ten laatste binnen vier weken) gereageerd worden.

Diamond Coaching & HR neemt de bescherming van je persoonsgegevens met de nodige ernst op en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, toegang door onbevoegden, ongewenste openbaarmaking of wijziging tegen te gaan. De website van Diamond Coaching & HR maakt gebruik van de nodige veiligheidscertificaten om ervoor te zorgen dat je persoonsgegeven niet in verkeerde handen vallen.

Heb je de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik?
Neem contact op via kim@diamondcoachinghr.be