Coaching?

Ik ben coach en heel duidelijk geen psycholoog of therapeut.

Dat zeg ik ook in elke kennismaking die ik heb met potentiële coachees. Mijn achtergrond en opleiding staat daarnaast ook duidelijk op mijn website vermeld.
Onder collega coaches hebben we het regelmatig over de niet erkenning van ons beroep en de ongemakkelijkheid die sommige collega’s ervaren omdat er heel wat zelfverklaarde coaches zonder achtergrond of degelijke opleiding de naam en reputatie van coaching vertroebelen.
Ik heb voor mezelf uitgemaakt dat ik niet in deze ongemakkelijkheid wil gaan staan en trots blijf om coach te zijn.
Hiermee kan ik oprecht mooi werk leveren met mensen, ik ben alert op de grenzen van wat ik met coaching kan bereiken, bespreek dit ook met coachees waar nodig en blijf weg van materie, complexiteit en thema’s waarin ik niet thuis ben.

In de afgelopen jaren volgde ik heel wat opleidingen waarin telkens aandacht besteed werd aan de grens tussen coaching en therapie en waarin de rol van de (huis)arts duidelijk gepositioneerd werd.
Ik verwijs coachees door als ik merk dat hun vraag niet bij mij thuis hoort en tegelijk begeleid ik coachees die parallel bij de psycholoog, therapeut en/of (huis)arts in begeleiding zijn.

Tegelijk kan coaching soms de eerste stap zijn die mensen nemen in het zoeken naar hulp. Vaak is er aan het zetten van die eerste stap al heel wat gepieker vooraf gegaan en kan coaching op 1 bepaald thema de weg openen naar meer en bredere begeleiding op andere thema’s.

Regularisering van coaching?
Graag, met de nodige nuancering en zorg, want zoals in vele beroepsgroepen is er geen enkelvoudig en éénduidig criterium.
Of zijn alle artsen voor elke patiënt de juiste arts?

Op zoek naar een coach?

Bel (0477/662061) of mail (kim@diamondcoachinghr.be) me en we plannen een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.